Finanstips

Större BNP-fall i Litauen än väntat

Litauens BNP rasade samman totalt. Förväntningarna låg på -16.7 %, men de verkliga siffran för årets andra kvartal blev klart värre än så..

Minskat byggande och industriproduktion

Det var framför allt en tillbakagång i byggsektorn, med minska investeringar i fastigheter och den inhemska industrin som fick Litauens BNP på fall.

BNP-fallet blev 22,4 % för 2:a kvartalet 2009, jämfört med en tillväxt på 3 % förra året.

Även detaljhandeln föll tillbaka rejält, -25 % i juni 2009 jämfört med förra året. Nu väntar förmodligen ansökan om lån av IMF.

Finns det något slut på Litauens BNP-fall?

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips