Finanstips

Konst

Konst är en investering som är både rolig att äga och ifall Du investerar smart så kan det vara en ytterst lönsam investering. Samtidigt är konst väldigt riskabelt som investering på kort sikt och då aktiemarknaden och konjunkturen är på nedgång. Läs vidare i vår guide över konst som investering för att lära dig risker och möjligheter med konst som investering.

Konst – en positiv och rolig investering?

I motsats till de flesta spekulativa investeringar så kan du med fördel inrikta dig på konst du själv tycker om att investera i. Tänk på att du ska ha ett alster på väggarna under tiden som de har möjlighet att ge framtida avkastning.

Konst som investering kan i alla fall ge dig en ojämförbar stimulans i vardagen, något som få andra traditionella eller alternativa investeringar kan skryta med.

10 råd för dig som vill köpa konst som investering

1. Välj svensk konst du gillar som investering

Det kanske bästa med konstinvesteringar är att du kan välja något du verkligen gillar och se det som en investering. En investering i ett trivsamt hem och en finansiell investering som du mår bra av under tiden du äger den. Det känns vettigt att köpa konst både på kort och lång sikt, men framför allt på lång sikt om du ser det som en finansiell investering.

2. Utbilda dig om konstnärer och galleri

Men köp ändå inte bara vad Du gillar. Utbilda dig själv om olika konstnärer genom att besöka konstgallerier, konstauktioner, museum och konstskolor. Gå gärna på vernissage med udda, roliga och intressanta konstnärer. Kanske hittar du 2000-talets Picasso? Eller en konstnär som är på väg att byta galleri, det kan också ge stora värdeökningar på relativt kort sikt.

3. Upptäck den svenska konstnären i din hembygd

Den bästa möjligheten att köpa konst har du förmodligen i din hembygd. Här kan du enkelt gå på konstrundor, lokala
konstgalleri eller varför inte besöka konstnärerna direkt? På detta sätt är det ofta lättare att göra fynd och du kan på så sätt köpa i ett tidigt läge. Du kan också besöka konstnären i hans lokala studio – om tillåtelse ges förstås – och fråga om du kan köpa någon tavla redan där.

4. Leta efter okända pärlor – på papper

Sök efter konstnärer som använder mindre traditionella material att måla på, t. ex pappersmålningar med vattenfärg eller teckningar kan ofta vara undervärderade.

5. Se upp för billig konst; köp hellre kvalitet

Du ska köpa det bästa som du har råd med. Titta efter den högsta kvalitén i en dimension du har råd med. Köp inte lite billig konst som vissa konstnärer försöker sälja ut. Välj istället att köpa dyr konst som kommer gå upp i värde.

Var noga med att lägga märke till detaljer. Slitna konstobjekt, eller konst i dåligt skick, är något du ska undvika till varje pris. Intresset om du ska sälja konsten i ett senare skede påverkas kraftigt av kvalitén.

6. Välj karriärinriktade konstnärer

Generellt kan sägas att det är extremt viktigt, inte minst om du väljer en yngre konstnär, att de fortsätter måla under större delen av sin karriär. Artister som snabbt slutar måla får ofta värdet sjunka väsentligt. Välj därför konstnärer som håller en jämn kvalitet och produktion under lång tid.

7. Välj tidslös konst

Vad är modern konst om två år från nu? Konst ändras väldigt snabbt. Medan viss konst blir modern igen, så går andra alster ur tiden. Satsa därför på att köpa tidslösa konstnärer, vilket åtminstone är det bra ur en investerings synpunkt.

8. Köp din konst direkt av artisten under lågkonjunktur

Ett bra finanstips är att köpa direkt av konstnären. Under en lågkonjunktur som under 2008-09, så är många konstnärer mer desperata. Konst galleri tar ju normalt ut 25 % i arvode av säljaren, något som givetvis ökar din kostnad väsentligt.

9. Hitta konstnärer som är på väg att gå bort

Det kan låta extremt elakt, men att köpa konst där konstnären är på väg att dö är faktiskt en väldigt bra investering. Ofta går tavlor upp med 50-100 % i värde direkt efter att en konstnär går bort, trots att det varit känt att han inte mådde så bra.

10. Hur unikt är konstverket?

Om du är på väg att köpa svensk konst bör du innan inköp fundera över följande fyra frågeställningar för att få ut bästa
möjliga investering:

  • Gillar ni det ni ser?
  • Är det lagom udda och sticker det ut?
  • Är det någorlunda hållbart?
  • Är det snillrikt?

Svarar Du ja på alla dessa frågor, samtidigt som dina konstintresserade vänner gör detsamma, då är det bara att köpa konstverket.

9 Risker och nackdelar med att köpa konst som investering

Även om konst ofta kan vara en väldigt bra investering, så finns det vissa risker gentemot andra alternativa investeringar. Det som åsyftas är framför allt:

1. Inga löpande inkomster: Konst genererar ingen inkomst under tiden du äger den, i motsats till utvecklade domäner och fastigheter som du kan få stora löpande intäkter på. Att äga svensk eller utländsk konst innebär snarare en rad kostnader.

2. Inga möjligheter till skatteavdrag: Du får inga skattefördelar av konst.

3. Måste sälja hela konstverket: Det är inte möjligt att sälja av delar av ett konstverk – antingen säljer du hela konstverket eller så behåller du det.

4. Höga kostnader går till mellanhänder: När du ska sälja konst så tar mellanhänderna en väldigt stor del av kakan, oftast 25 % av försäljningspriset. Med andra ord har du förlorat 25 % samma stund som du köper ett konstverk.

5. Köp inte konst i spekuleringssyfte: På kort sikt är volatiliteten väldigt hög för konst, jämfört med andra alternativa investeringar. Konst bör inte handlas på kort sikt. Det kan ofta ta månader eller år innan en tavla eller konstobjekt har sålts från att du vill sälja den. Marknaden för konst är samtidigt oreglerade och illikvid, i motsats till aktie- eller valutamarknaden. Bristen på likviditet är med andra ord en fara och du snabbt behöver pengar.

6. Konst och trender: Nya trend förändringar inom konstvärlden kan drastiskt halvera priset på en investering. (Men funderar ju också i motsatt riktning)

7. Fakes och reglering: Konstmarkanden är inte immun mot bedrägeri. Faktum är att varje år så går det att läsa om en rad olika konstbedrägerier på ett eller annat sätt (ge exempel här!)

8. Hanteringskostnader: Det finns hanteringskostnader med i bilden för konst: Försäkring mot stöld, eldsvåda eller översvämning och andra kostnader är något som du måste tänka på vid investeringar i konst.

9. Bristen på transparens: Varför prissätts konst som den gör? Det korta svaret är att det är svårt att avgöra. Visst, det finns faktorer som utbud och efterfrågan som kan mätas på ett visst sätt och hur populär en viss artist är. Men ‘The Mei Moses Fine Art Index‘  är inte riktigt tillgängligt för gemene man och mäter huvudsakligen premium konst. Att priser för konst ofta kantas av felaktiga rykten från mindre professionella tidningar som inte gör ordentlig faktagranskning gör ju inte saken bättre. Men just svårigheter med konstvärdering skall inte underskattas för lokala konstnärer och mindre internationellt erkända verk.

Finanstips