Finanstips

Kina, Mexiko, Indien, EU – Trump sänder världen mot en global lågkonjunktur

Investerare, valutahandlare och investeringsbolag verkar fortfarande underskatta den sanna verkligheten som Trumps handelskrig utsätter den globala ekonomin för. Trots att amerikanska aktier såg årets sämsta månad i maj så ser det ut som att många fortfarande missuppfattar skalan av risken som den globala handelns står inför.

Förra veckan såg ett ras bland investeringar med hög risknivå. Det är ett steg i rätt riktning för de som är aktiva och vill handla på de finansiella marknaderna. Världens två största ekonomier befinner sig längre ifrån varandra än på länge, det bevisas av att Peking har klandrat USA under helgen för det senaste sammanbrottet i förhandlingarna. Med risken för stora påföljder för världens ekonomi fortsätter Trump att beskatta världen.

Den första juni Tweetade Trump: “När du är “spargrisen” som världen har rånat och bedragit i flera år så är ordet “TARIFF” ett verkligen vackert ord. Andra måste behandla USA rättvist och med respekt – Vi är inte längre samma “fårskallar” som vi varit!” (Reds. översättning).

Förra veckan sattes det 5% skatt på Mexiko med hot om ett lyft till 25%. Samtidigt har Trump beslutat att avsluta ett avtal som har låtit Indien exportera 2000 produkter till USA helt utan skatt, rapporterar Bloomberg.

Investerare verkar förbise den potentiella faran för världens ekonomi

handla valuta med forex majorsHandelsdispyten mellan USA och Kina ser ut att dras ut längre än någon kunnat förutse. Om spänningarna i handelsdispyten fortsätter att eskalera så står den globala cykeln i stor risk. Vi kan finna oss i en recension inom tre kvartal skriver en chefsekonomist på Morgan Stanley.

Utsikten för den globala ekonomin har fortsatt försämrats och samtidigt har avkastningarna för the U.S Treasury noterat det största fem-dagars fallet sedan 2014. S&P 500 har också noterat sin värsta vecka under 2019.

Spekulationerna växer gällande möjligheten för en ekonomisk vändning och en globala lågkonjunktur.

Möjlig lågkonjunktur inom 9 månader

Chetan Ahya, chefsekonomisten på Morgan Stanley, säger att en lågkonjunktur kan börja så snart som om 9 månader. Om Trump trycker upp skatterna till 25% på ytterligare 300 miljarder av kinesiska importer så kommer Kina säkerligen svara med liknande metoder.

Klyftan mellan USA och Kina ser ut att växa och bägge sidors administration beskyller motparten. Flertalet bevis tyder på att det är Trump som står i vägen då han själv anser sig vara “Tariff Presidenten”. De nya tarifferna på Mexiko är blott ett exempel. Indien ytterligare ett. Planerna på européiska exporter är ett annat.

Den ekonomiska tillväxten blir lidande då kostnaderna ökar, konsumentbehovet minskar och företaget reducerar sina utgifter. Allt eftersom de negativa effekterna av Trumps beskattningskrig mot resten av världen blir mer tydliga kan det snart nå en punkt då det är för sent för politiska åtgärder. Potentiella förändringar kan vara för sent implementerade och för långsamma för att ge någon positiv effekt.

Det råder stor osäkerhet på marknaden och de som är nya till finansiell investering kan behöva lite hjälp på traven. Därför kan vi rekommendera Skilling som är en valutamäklare som erbjuder det mesta. Deras egenskapade handelsplattform är den enklaste på hela marknaden och gynnar både nya och erfarna handlare. Läs en recension av Skilling på vår systersida.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips