Finanstips

Bolåneräntorna hos Swedbank korrigerade?

Som vi rapporterade om förra veckan här på Finanstips, så höjde bland annat Swedbank sina bolåneräntor 25 punkter till 3,14% för 3-månaders lån.

Inga av de andra bankerna följde efter Swedbanks chockhöjning av bolåneräntor. Idag 21/11 vid lunch-tiden, nästan en vecka efter chockhöjningen så sänkte Swedbank sina 3-månaders räntor till 2,84%, vilket alltså är på en nivå under vad räntorna låg på innan chockhöjningen (2,89%) och en sänkning på totalt 30 punkter.

Var Swedbanks chock-höjning ett spel för gallerierna för att visa vad komma skall så småningom? För att få folkets opinion på sin sida? För att avskräcka finansinspektionen från att introducera krav på högre riskvikt?
- Det vet nog endast Swedbank själva, men faktum kvarstår att Swedbank fick mycket uppmärksamhet för detta och all publicitet är bra publicitet som det brukar heta?

Nåja, detta var ett intressant utspel, som säkerligen kommer fortsätta. Vi följer med spänning…

Bolånekostnaderna på väg upp?

Som ett led i utspelet där Finansinspektionen krävt en höjning av riskvikterna för bolån (från 15% till 25%) tvingas bankerna hålla mer pengar i reserv. En höjning av riskvikterna innebär att bankerna måste ha ett eget större kapital som buffert i förhållande till bolånens storlek.

Igår höjde därmed Swedbank snabbt sin bolåneränte, t.ex. den kortsiktiga 3-månaders bolåneräntan från 2,89% till 3,14%, dvs 25 punkter (0,25%). Finansinspektionen hade tidigare sagt att de trodde 20 punkter som max skulle vara möjligt som ett resultat av detta. Dock menar FI-chefen Martin Andersson att även bankerna själva borde stå för en del av kostnaden. Storbankerna i Sverige har god ekonomi och redan bra marginaler och borde kunna ta en del av kostnaden.

Man kan snabbt se att denna höjning i ett slag kan slå hårt mot de svenska hushållen och köpkraften som t.ex. vid ett rörligt/3-månaders banklån hos Swedbank på 3 miljoner resulterar i en kostnadsökning för hushållet på 625kr per månad (7500kr per år).

Långsiktigt kommer detta även visa sig i bostadspriserna och hålla nere priserna på bostäderna då nya köpare på marknaden får allt svårare att få sina lånelöften och därmed klara ekonomin. Detta är dock vad FI eftersträvar eftersom de vill hålla nere svenska folkets belåningsgrad och därmed risken för en ny bank-lånebubbla som spricker.

Andra storbanker verkar än så länge avvakta med att höja sina bolåneräntor vilket gör det möjligt för hushållen att överväga att binda en del av sitt bolån för att trygga sig inför en höjning. Räkna dock inte med en alltför förmånlig ränta vid bindning nu, då bankerna säkerligen räknar in detta i sin risk och långsiktiga plan.

Egypten; en bra marknad för fastighetsinvesteringar

Medan många fastighetsmarknader världen över har gått ner kraftigt i värde de senaste åren, så är Egypten de land som man kanske tror mest på för tillfället.

100 % högre fastighetspriser i Egypten på 4 år

De senaste 4 åren så har den genomsnittliga fastigheten i Egypten gått upp med 100 %.

Bland de mest intressanta områdena för dig som vill investera i fastigheter utomlands hör Sharm el Sheik och nybyggda områden kring Röda Havet och Medelhavet, t. ex kring Alexandria. Kairo har inte gått lika bra de sista året. I Kairo kostar en normal lägenhet $US 1000 per kvadratmeter.

Nu introduceras också delägande av fastigheter, något som kan Read more

Finanstips