Finanstips

Fastigheter

Fastigheter ses av många som den ultimata formen av investering. Anledningen är att fastigheter tenderar att kraftigt gå upp i värde ifall de behålls under lite längre period, samtidigt som du kan tjäna månatlig hyra och spara på skatten när du investerar i fastigheter.

Här ger vi 5 finanstips och generella förslag på hur Du bör tänka för att tjäna pengar på fastigheter.

  • Öka dina skatteavdrag: Stora möjligheter att tjäna pengar på skatteavdrag finns vid ägande av fastigheter.
  • Positiv lånesprial: Att använda positiv eller ‘bra belåning’ innebär att du dina inkomster bör öka över tid, i motsats till negativ upplåning där lånet bara äter upp det du köpt (ex: en vanlig bil).
  • En personlig pensionsplanering: Att äga en fastighet i ett varmt land kan vara en utmärkt investering när du blir äldre. Om en investeringsfastighet hanteras på rätt sätt så är det en väldigt god källa till passiv inkomst.
  • Anlita en fastighetsförmedlare: Du kan låta fastighetsförmedlaren hyra ut din bostad eller kontorslokal. På så sätt slipper du jobba aktivt själv med uthyrning av fastigheten.
  • Långsiktig värdestegring: En god idé är att försöka hitta fastigheter att investera i under en lågkonjunktur när priserna ofta är lägre än normalt. Spanien sägs av många erfarna fastighetsinvesterare vara bra läge just nu.

Fastighetsmarknaden på olika platser

Att köpa fastigheter handlar till stor del om att hitta rätt timing mellan låg- och högkonjuktur. Köper man en fastighet när det är högkonjuktur så får man oftast betala ett högre pris än om det är lågkonjuktur. Det beror till stor del på att när ekonomin går bra hos företag och privatpersoner så finns större rörliga finansiella medel tillgängliga för att göra alternativa investeringar, utöver att bara bedriva grundverksamheten eller bekosta sitt egna hem.

Stora skillnader i lägenhets- och huspriser internationellt

I vissa städer i världen har bostäder halverats i pris sedan förra högkonjukturen. De som har haft tillräckligt med kapital har hållt sig kvar i marknaden utan att behöva sälja till ett underpris. De som inte haft samma tur har antingen behövt sälja av till ett betydligt lägre belopp än vad som varit fördelaktigt bara för att få loss pengar. Har man inte lyckats sälja villan eller huset som privatperson är det risk att banken gör ett så kallat bankåtertag. Då tvångssäljer banken fastigheten för att säkra pengarna för banklånet.

Spanien och andra länder kring medelhavet har på 2000-talet haft väldigt stora svängningar i bostadspriserna. Delvis har snabba uppgångar berott på att välbärgade utlänningar kommit med pengar från utlandet som på så sätt strömmat in i landet. Det har gjort att många av landets egna invånare inte haft råd att köpa bostäder. Utländska köpare har också åkt på smällar där fastighetspriserna har sjunkit drastiskt.

Städer där internationell närvaro på fastighetsmarknaden varit omfattande, som t.ex. vissa områden i Marbella i Spanien – välkänt för sin internationella karaktär där majoriteten av fastighetsägarna är från utlandet, har klarat sig bättre då ägarna inte behövt dumpa priserna utan kunnat vänta ut en prisökning. Att köpa hus i Marbella kan dock vara både svårt och dyrt då priserna varierar stort från ett hus till ett annat, p.g.a. små detaljer som husets läge i förhållande till solen eller närområde som så när på några minuters skillnad i restid från diverse centrala och populära områden.

Finanstips