Finanstips

Kina, Mexiko, Indien, EU – Trump sänder värdlen mot en global lågkonjunktur

Investerare, valutahandlare och investeringsbolag verkar fortfarande underskatta den sanna verkligheten som Trumps handelskrig utsätter den globala ekonomin för. Trots att amerikanska aktier såg årets sämsta månad i maj så ser det ut som att många fortfarande missuppfattar skalan av risken som den globala handelns står inför. Read more

Storbritannien sämst för investerare?

Mycket tyder på att Gordon Brown är världens mest hatade premiärminister bland G20 länderna. Investerarna vänder ryggen mot Storbritannien och flyr istället mot Schweiz, Tyskland och USA.

86 % hatar premiärministern Gordon Brown

Brown, den forne finansministern i Storbritannien tycks ha fått det mesta om bakfoten efter att han tagit över makten. Nog att uppgiften inte varit helt lätt, med ett snabbt växande skuldberg och överhettad fastighetsmarknad.

Men nu kommer smällen. Av internationella investerare så är 62 % negativa till Brown, medan 86 % av britterna hatar honom. Någon som tror Read more

Oman blir ett lågskatteland

Oman ansluter sig till skaran av lågskatteländer i Mellanöster. De har nu startat implementera en ny skattelag för att attrahera
utländskt kapital och med målet att öka konkurrenskraften. Den nya skatten blir 12 % för alla företag i Oman.

En av anledningarna till skattesänkningen var den kraftiga minskningen i handelsbalansen; -32 % under Q4 2009. Olja och naturgas står för merparten av exporten i Oman, drygt 80 %. Det vikande oljepriset bidrog därför kraftigt till den minskade handelsbalansen. Read more

Anders Borg en myglare?

Anders Borg anklagas för att mygla med sina prognoser för den ekonomiska återhämtningen i Sverige och framtidsutsikterna.

Taktik eller mygel?
Det sägs vara en slags taktik inför kommande riksdagsval av socialister, kommunister och övriga kritiker. Men Anders Borg är inte sen att slå tillbaka mot kritiken om att han skulle vara en myglare:

“Finansministern är inte en del av prognosapparaten. Den görs utifrån modeller av staben”, säger Read more

Finanstips