Finanstips

Presidentvalet i USA och finansmarknaden i världen

Närmaste veckorna riskerar att vara skakiga på finansiella marknaden världen över då det är många olika parametrar som bidrar till osäkerhet. Presidentvalet i USA är en av de största påverkande faktorerna för länder världen över då det kommer inverka på vilken relation USA har till omvärlden. Inställningen mot samarbeten, handelsavtal och eventuella krigsförklaringar hanteras helt olika av Republikanerna och Demokraterna.

Att President Trump sätter sin egna prägel på hur affärer hanteras och överenskommelser görs med världens länder, inte minst med Europeiska Unionen, är givetvis i sig en påverkansfaktor.

Det råder fortfarande ovisshet kring hur frågan med handelsavtal kommer att fortlöpa framöver, bland annat mellan USA och Kina som är två av världens allra mäktigaste länder och därmed också inverkar stort på finansmarknaden globalt.

Oroligheter i Medelhavet

Oroligheterna mellan Turkiet och Cypern kring gasfyndigheter är en annan faktor som inverkar på t.ex. gaspriser men också börserna i Europa. Skulle en fullskalig konflikt utbryta i Medelhavet mellan Cypern och Turkiet, med Libyen på sin sida så är det betydligt fler länder som blir indragna i konflikten. Det skulle kunna ge effekter på börsen på en nivå som vi absolut inte vill se nu när situationen med Corona-viruset har hanterats.

Covid-19 viruset

Även om många påstår att det värsta har passerat gällande Covid-19 så är Corona-situationen fortfarande en diskussion som leder till oroligheter på marknaden.

Det finansmarknaderna vill ha, för att kunna återhämta sig långsiktigt, utan alltför mycket negativa tendenser är ett politiskt stabilt läge och utan stora frågetecken. Stabilitet och tydliga tecken på återhämtning för individuella nationer är fördelaktigt för den finansiella världsmarknaden.

För dig som vill handla valutor, håll koll på utvecklingen mellan de stora valutaparen där USD ingår.

Kina, Mexiko, Indien, EU – Trump sänder världen mot en global lågkonjunktur

Investerare, valutahandlare och investeringsbolag verkar fortfarande underskatta den sanna verkligheten som Trumps handelskrig utsätter den globala ekonomin för. Trots att amerikanska aktier såg årets sämsta månad i maj så ser det ut som att många fortfarande missuppfattar skalan av risken som den globala handelns står inför. Read more

Storbritannien sämst för investerare?

Mycket tyder på att Gordon Brown är världens mest hatade premiärminister bland G20 länderna. Investerarna vänder ryggen mot Storbritannien och flyr istället mot Schweiz, Tyskland och USA.

86 % hatar premiärministern Gordon Brown

Brown, den forne finansministern i Storbritannien tycks ha fått det mesta om bakfoten efter att han tagit över makten. Nog att uppgiften inte varit helt lätt, med ett snabbt växande skuldberg och överhettad fastighetsmarknad.

Men nu kommer smällen. Av internationella investerare så är 62 % negativa till Brown, medan 86 % av britterna hatar honom. Någon som tror Read more

Oman blir ett lågskatteland

Oman ansluter sig till skaran av lågskatteländer i Mellanöster. De har nu startat implementera en ny skattelag för att attrahera
utländskt kapital och med målet att öka konkurrenskraften. Den nya skatten blir 12 % för alla företag i Oman.

En av anledningarna till skattesänkningen var den kraftiga minskningen i handelsbalansen; -32 % under Q4 2009. Olja och naturgas står för merparten av exporten i Oman, drygt 80 %. Det vikande oljepriset bidrog därför kraftigt till den minskade handelsbalansen. Read more

Anders Borg en myglare?

Anders Borg anklagas för att mygla med sina prognoser för den ekonomiska återhämtningen i Sverige och framtidsutsikterna.

Taktik eller mygel?
Det sägs vara en slags taktik inför kommande riksdagsval av socialister, kommunister och övriga kritiker. Men Anders Borg är inte sen att slå tillbaka mot kritiken om att han skulle vara en myglare:

“Finansministern är inte en del av prognosapparaten. Den görs utifrån modeller av staben”, säger Read more

Finanstips