Finanstips

Anders Borg en myglare?

Anders Borg anklagas för att mygla med sina prognoser för den ekonomiska återhämtningen i Sverige och framtidsutsikterna.

Taktik eller mygel?
Det sägs vara en slags taktik inför kommande riksdagsval av socialister, kommunister och övriga kritiker. Men Anders Borg är inte sen att slå tillbaka mot kritiken om att han skulle vara en myglare:

“Finansministern är inte en del av prognosapparaten. Den görs utifrån modeller av staben”, säger Anders Borg. Han berättar vidare att prognosarbetet för staben stängdes redan i augusti. Detta har självfallet ändrat lite på utfallet.

Samtidigt är Borg inte lika säker som många andra på att återhämtningen kommer att gå i rekordfart. Stor osäkerhet och obalans råder fortfarande i den globala ekonomin, något som kan smitta av sig på länder som Sverige.

Vad tycker Du? Är Anders Borg en myglare eller bara en klipsk politiker som gjort ett bra jobb?

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips