Finanstips

Presidentvalet i USA och finansmarknaden i världen

Närmaste veckorna riskerar att vara skakiga på finansiella marknaden världen över då det är många olika parametrar som bidrar till osäkerhet. Presidentvalet i USA är en av de största påverkande faktorerna för länder världen över då det kommer inverka på vilken relation USA har till omvärlden. Inställningen mot samarbeten, handelsavtal och eventuella krigsförklaringar hanteras helt olika av Republikanerna och Demokraterna.

Att President Trump sätter sin egna prägel på hur affärer hanteras och överenskommelser görs med världens länder, inte minst med Europeiska Unionen, är givetvis i sig en påverkansfaktor.

Det råder fortfarande ovisshet kring hur frågan med handelsavtal kommer att fortlöpa framöver, bland annat mellan USA och Kina som är två av världens allra mäktigaste länder och därmed också inverkar stort på finansmarknaden globalt.

Oroligheter i Medelhavet

Oroligheterna mellan Turkiet och Cypern kring gasfyndigheter är en annan faktor som inverkar på t.ex. gaspriser men också börserna i Europa. Skulle en fullskalig konflikt utbryta i Medelhavet mellan Cypern och Turkiet, med Libyen på sin sida så är det betydligt fler länder som blir indragna i konflikten. Det skulle kunna ge effekter på börsen på en nivå som vi absolut inte vill se nu när situationen med Corona-viruset har hanterats.

Covid-19 viruset

Även om många påstår att det värsta har passerat gällande Covid-19 så är Corona-situationen fortfarande en diskussion som leder till oroligheter på marknaden.

Det finansmarknaderna vill ha, för att kunna återhämta sig långsiktigt, utan alltför mycket negativa tendenser är ett politiskt stabilt läge och utan stora frågetecken. Stabilitet och tydliga tecken på återhämtning för individuella nationer är fördelaktigt för den finansiella världsmarknaden.

För dig som vill handla valutor, håll koll på utvecklingen mellan de stora valutaparen där USD ingår.

Finanstips