Finanstips

Bolånekostnaderna på väg upp?

Som ett led i utspelet där Finansinspektionen krävt en höjning av riskvikterna för bolån (från 15% till 25%) tvingas bankerna hålla mer pengar i reserv. En höjning av riskvikterna innebär att bankerna måste ha ett eget större kapital som buffert i förhållande till bolånens storlek.

Igår höjde därmed Swedbank snabbt sin bolåneränte, t.ex. den kortsiktiga 3-månaders bolåneräntan från 2,89% till 3,14%, dvs 25 punkter (0,25%). Finansinspektionen hade tidigare sagt att de trodde 20 punkter som max skulle vara möjligt som ett resultat av detta. Dock menar FI-chefen Martin Andersson att även bankerna själva borde stå för en del av kostnaden. Storbankerna i Sverige har god ekonomi och redan bra marginaler och borde kunna ta en del av kostnaden.

Man kan snabbt se att denna höjning i ett slag kan slå hårt mot de svenska hushållen och köpkraften som t.ex. vid ett rörligt/3-månaders banklån hos Swedbank på 3 miljoner resulterar i en kostnadsökning för hushållet på 625kr per månad (7500kr per år).

Långsiktigt kommer detta även visa sig i bostadspriserna och hålla nere priserna på bostäderna då nya köpare på marknaden får allt svårare att få sina lånelöften och därmed klara ekonomin. Detta är dock vad FI eftersträvar eftersom de vill hålla nere svenska folkets belåningsgrad och därmed risken för en ny bank-lånebubbla som spricker.

Andra storbanker verkar än så länge avvakta med att höja sina bolåneräntor vilket gör det möjligt för hushållen att överväga att binda en del av sitt bolån för att trygga sig inför en höjning. Räkna dock inte med en alltför förmånlig ränta vid bindning nu, då bankerna säkerligen räknar in detta i sin risk och långsiktiga plan.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips