Finanstips

Hur påverkas BP’s varumärke av oljeutsläppet?

Hur påverkas ett varumärke av ett massivt oljeutsläpp? Om den nyligen läckta e-posten om att ta genvägar för att spara ett par miljoner dollar är sanna, så har oljejätten nått höjden av girighet och det är bara en tidsfråga innan BP kommer brytas upp. Finns det någon bättre väg att förstöra ett varumärke?

Det känns som BP gjort det mesta fel. Dålig crisis management, låtsat att problemet var mindre än det var och samtidigt haft dåliga talesmän (som höll tyst på tok för länge). Nu är det upp till styrelsen, ägarna och regeringen att bryta upp företaget och sälja ut det. För det är väl inte många som tror att BP kommer bli en framgångssaga de kommande året? Veckans finanstips blir därför att se över om du har BP i din aktieportfölj och se om du hittar någon alternativ investering?

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips