Finanstips

Lehman Brothers bonus paradox 2009

Nu har den skuldtyngda investmentbanken Lehman Brothers fått godkänt att dela ut den årliga bonusen för 2009 på över 360 miljoner kronor till de Europeiska medarbetarna, framför de i London. Konkurs, kollaps eller bara en paradox?

Inget tycks hindra Lehman Brothers för att ge ut sin årliga bonus.

Pricewaterhouse Coopers vill belöna medarbetare

Det är en amerikansk domstol som har godkänt att konkursförvaltaren Pricewaterhouse Coopers nu får dela ut pengar till medarbetare i Europa. Detta trots att firman har fodringar på runt 1700 miljarder sek.

Anledningen sägs vara att man vill ge rimliga karriärsmöjligheter för anställda på den kvarvarande delen av konkursboet. Ungefär 440 personer arbetar nu i London och andra städer i Europa med inte minst derivathandel.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips