Finanstips

Kina nu världens största marknad för bilar

Att den ekonomiska utvecklingen går snabbare i Kina än USA är kanske ingen nyhet. Men dagens siffror visar att Kina drar ifrån rejält och snabbt blivit den överlägset största marknaden när det gäller försäljning av nya bilar.

Under 2009 ökade Kinas bilförsäljning med 46 % och totalt såldes 13,6 miljoner nya bilar.
I USA däremot, backade försäljningen av nya bilar med 21 % och totalt såldes 10,4 miljoner nya bilar.

Inom 1-2 år så är Kinas marknad för bilar förmodligen dubbelt så stor som Amerikas.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips