Finanstips

Fastigheter

Fastigheter ses av många som den ultimata formen av investering. Anledningen är att fastigheter tenderar att kraftigt gå upp i värde ifall de behålls under lite längre period, samtidigt som du kan tjäna månatlig hyra och spara på skatten när du investerar i fastigheter.

Här ger vi 5 finanstips och generella förslag på hur Du bör tänka för att tjäna pengar på fastigheter.

  • Öka dina skatteavdrag: Stora möjligheter att tjäna pengar på skatteavdrag finns vid ägande av fastigheter.
  • Positiv lånesprial: Att använda positiv eller ‘bra belåning’ innebär att du dina inkomster bör öka över tid, i motsats till negativ upplåning där lånet bara äter upp det du köpt (ex: en vanlig bil).
  • En personlig pensionsplanering: Att äga en fastighet i ett varmt land kan vara en utmärkt investering när du blir äldre. Om en investeringsfastighet hanteras på rätt sätt så är det en väldigt god källa till passiv inkomst.
  • Anlita en fastighetsförmedlare: Du kan låta fastighetsförmedlaren hyra ut din bostad eller kontorslokal. På så sätt slipper du jobba aktivt själv med uthyrning av fastigheten.
  • Långsiktig värdestegring: En god idé är att försöka hitta fastigheter att investera i under en lågkonjunktur när priserna ofta är lägre än normalt. Spanien sägs av många erfarna fastighetsinvesterare vara bra läge just nu.
Finanstips